Personvernerklæring

Nannestad Historielag

Oppdatert 14.06.2018

 

1. Innledning Nannestad Historielag tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Nannestad Historielag samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Leder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.  

2. Formålet Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen1, herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Nannestad Historielag.

Medlemskap i Nannestad Historielag innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.  

3. Rettslig grunnlag Nannestad Historielag kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Nannestad Historielag har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.  

Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

4. Innhenting og behandling av personopplysninger Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i Nannestad Historielag. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement.

Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse.  

                                                          

 1 Medlemsavtale: Når en person melder seg inn i et lag eller en forening oppstår implisitt en medlemsavtale

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Nannestad Historielag som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.  

Som medlem i Nannestad Historielag blir du også automatisk medlem i Romerike Historielag, som er paraply-organisasjonen for alle historielagene på Romerike. Du får da tilsendt 4 nummer av medlemsbladet Skytilen pr. år. Dine kontaktopplysninger deles derfor med administrasjonen i Romerike Historielag.

Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via tjenesten Gnist2. I Gnist kan du også administrere (akseptere eller trekke tilbake) dine samtykker.  

5. Databehandler Nannestad Historielag benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding, arrangement og Gnist. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Nannestad Historielag og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.  

StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.  

6. Sletting av personopplysninger For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap.  

Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

7. Rett til å klage Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

8. Kontaktopplysninger Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.  

Behandlingsansvarlig i Nannestad Historielag er leder. Kontaktopplysninger til leder finner du på vår hjemmeside.

                                                          

 2 Gnist gir medlemmet tilgang til «Min side» via nettleser og App på mobiltelefon.