Page 4 - Skokla nr. 2 - 2010
P. 4

LEDER
    Velkommen til en ny høst med utflukter, temakvelder og aktiviteter på

    museet.
    Synd at vi ikke fikk opp noen utstilling i sommer, det er vanskelig å få noen
    ansvarlige for temaene. Både ”Gamle tekstiler” og ”Musikkhistorien” i

    bygda er aktuelle for presentasjon.
    Retter en takk til Inger og Unni for et fint medlemsblad, likeledes for Ingers

    interessante og artige lokalhistoriske presentasjoner i ”Bygda forteller” på
    Nannestad Historielag.org.
    Takker alle vakter for god innsats og personlig engasjement gjennom

    våren og sommeren.
    Slekt- og fotokveldene fortsetter som før, men vi skal bli flinkere til å få

    med flere.


    Villy.
    Vi er invitert til å delta på følgende arrangement, i regi av
    Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum:    Gårdsdammer i Gjerdrum og Nannestad
    Dagsarrangement for prosjektet "Fra drikkekilde og brannberedskap til

    truet naturtype med rikt biologisk mangfold - gårdsdammer i
    Gjerdrum og Nannestad«    Kulturhuset, Ask, lørdag 7. august, kl 10.30:
    Historisk tilbakeblikk på gårdsdammene (og litt om brønner og isdammer),

    ved Nannestad Historielag
    Kl 11.00: Livet i og rundt gårdsdammene, ved biolog Kjell Magne Olsen
    Kl 12.00: Enkel bevertning    Ca kl 12.30: Avreise for å se på gårdsdammer (sannsynligvis Fjeldstad i

    Gjerdrum, Løken og Rovol i Holter), Vi får høre om historien til dammene
    vi besøker, eventuelle problemer for det biologiske mangfoldet, og hva
    som kan gjøres for å forbedre dammene.

                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9