Page 8 - Skokla nr. 2 - 2010
P. 8

Museet har åpent på søndager.
    Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider
    www.nannestad-historielag.org ,
    eller med oppslag i Biblioteket – Servicekontoret.    Historielagets hjemmeside

    Vi har nå lagt ut informasjon om flere forsamlingslokaler. Det er dessuten

    laget en link som heter Bygda forteller. Her finner vi stoff vi har fått fra våre
    medlemmer. Vi håper dette kan inspirere flere av dere til å sende oss en
    historie eller to. Enten om bygda eller bygninger her, eller om livet og

    skikker før i tiden. Du kan fortelle om tradisjoner i forbindelse med
    høytider, arbeidsvaner / oppgaver, eller annet du vil dele med oss andre.

    Vi kan ta imot håndskrevne notater, eller ta en prat / intervju. Ta kontakt
    med Inger hvis du har noe stoff eller lurer på noe.    Vi etterlyser også bilder fra hverdagsliv i bygda, arbeid på gårdene,
    fritidsaktiviteter, sammenkomster, 17.mai, eller annet. Vi kan låne bilder

    eller negativer, eller komme hjem til dere og avfotografere bilder der. Bilder
    kan også tas med til museet de kveldene fotogruppa har møter. Ta kontakt
    med Kjell hvis du har bilder eller noen spørsmål om dette.

     STYRET:

     Leder         VILLY RUUD                     91168671
     Kasserer:        RUTH TOMTER                    93440578

     Sekretær:        INGER BJØRNDAL FOSS                92234585
     Webansvarlig: KJELL BERGLUND                       95039101

     Styremedlem: UNNI BREEN VINGE                      97171700


     Ansvar for Skokla:   UNNI BREEN VINGE                 97171700

                     INGER BJØRNDAL FOSS   92234585
                                                        7
   3   4   5   6   7   8   9