Page 5 - Skokla nr. 2 - 2010
P. 5

Ford Delivery 1931

    Flere av oss har nok møtt denne flotte bilen når vi har vært i Maura en tur.
    Bilen har lang fartstid her i bygda. Det er opprinnelig en Ford Delivery,
    1931 modell, og den ble kjøpt av Gunnar Nordengen i 1948. Den ble

    pusset opp hos Bjørndal i Maura, og kostemalt blå.
    Etter noen år kjøpte Nordengen en annen bil, og Asbjørn Moholt overtok

    Forden. Han solgte mopeder, og hver moped måtte kjøres til Lillestrøm for
    å bli registrert. Det ble derfor mange turer på moped, og han sparte mye
    tid ved å få plass til flere om gangen i bilen. Bilen ble også brukt på jakt-

    og fisketurer. Det var trangt og vanskelig å komme ut av bilen, og en av
    jegerne var uheldig og tredde børsa gjennom frontruta. Ny rute ble skåret

    til av en ødelagt vindus-rute fra butikken til Melby, men denne ruta sprakk
    også etter kort tid.
    Ivar Moholt lærte å kjøre bil med denne bilen, noe tidligere enn vanlig i

    dag. Den første turen ble tatt som 13-åring. Avtalen med far var at det
    skulle være med en som hadde førerkort, men denne grensen ble strukket

    så langt som mulig. Bilen har ikke varmeapparat, noe som førte til
    isdannelse på ruta om vinteren. Det ble brukt deicer, men denne hjalp ikke
    mye på sikten. Vannet måtte tappes ut etter hver tur, for frost-væske

    fantes ikke. En gang ble bilen stående en uke i 30 minus med vannet i, og
    det førte til motorskader. Ved restaurering nå er derfor motoren skiftet ut.

                                      Foto: Inger

     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9