Page 10 - Skokla nr. 3 - 2017 LVV
P. 10

Tømmerfløtingen var ingen dans på roser


           Det er ikke mange igjen av de gamle tømmerfløterne som var med

           på fløtingen omkring århundreskiftet. Olaus Bekken er en av dem.
           Han bor nå i Hurdal, men har


         arbeidet mye i Nannestad på fløting. Hans foreldre flyttet til


    småbruket Bekken i 1872, og Olaus har bodd der i hele sitt liv. Han hogg
    tømmer til han var 81 år, men så sviktet synet. De siste 8 årene har han vært

    blind, og han ligger nå til sengs. Men Olaus er usedvanlig åndsfrisk.
    Opplevelsene fra gamle dager sitter fast i hukommelsen. Og når han først

    begynner å fortelle kan han holde på i timevis. «Bygdespeilet» har oppsøkt
    ham, og stilt noen spørsmål om hans liv som tømmerfløter.
                      Når måtte du ut i arbeidslivet? Med det samme jeg
                      hadde gått hos presten. Da ble jeg sendt på

                      tømmerfløting i Øyansjøen. All denne guttungen vart
                      sendt dit. Jeg var glad for å komme i arbeide, for da

                      ble det penger å tjene.

                      Hvor stor var daglønna?

                      En krone dagen, og full lønn med en gang. Men så
                      måtte en også arbeide. Det var strenge fløterlover en

                      måtte rette seg etter.

                      Hvordan foregikk fløtingen?

                      Det var forskjellige arbeidslag som hadde hver sin
                      oppgave. Jeg var mest med på å ”slå uti” og ”ringe

                      ut”. Ett lag hadde flåten og fløtte til Dammen, mens
                      noen spesielt sorterte karer hadde gjennomslippet.
                      Der var det viktig å få slept gjennom sånn passe tjukt,

                      så det ikke vart tømmerband.


                      Det hendte vel at det ble tømmerband i elva?
    Tegnigen: Ikke identisk.      Det hendte mange ganger. Men det var helst i
    Tegning: Skanna avisutklipp.    Kverndøla og Leira. Der for vi styggende ille. Ikke noe

    husrom, så vi måtte sove ved ”stubben” om natta, og arbeidet om dagen var
    hardt. Og dette var om våren så det var både vått og kaldt. Av og til måtte vi ha
    fyringsvakter for å greie oss om natta.    10
   5   6   7   8   9   10   11   12